اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 اسفند 1392
غرس نهال توسط مسئولان کارخانه تبریز

  غرس نهال توسط مسئولان کارخانه تبریز


مسئولان بخشهای مختلف کارخانه تبریز شرکت نفت پاسارگاد با هدف کمک به حفظ محیط زیست و به مناسبت ایام درختکاری 60 اصله نهال غرس کردند.
تصاویر
  • غرس نهال توسط مسئولان کارخانه تبریز
  • غرس نهال توسط مسئولان کارخانه تبریز