اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1395

  روز شنبه مورخ 29 خرداد ماه 95 - برنامه عرضه انواع قیر

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 29/خرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

کارخانه تهران

70/60

6100

200

200

کارخانه اراک

70/60

5750

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

6600

200

200

کارخانه شیراز

70/60

5850

200

200

کارخانه آبادان

70/60

6200

200

200

کارخانه تبریز

70/60

6100

200

200

جمع

1200

1200

شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .