اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 اردیبهشت 1393
عنوان مناقصه :	اجرای عملیات خاکی

  عنوان مناقصه : اجرای عملیات خاکی


 
  عنوان مناقصه : اجرای عملیات خاکی و بستر سازی و محوطه سازی ترمینال مرکزی تولید و بسته بندی شرکت نفت پاسارگاد(محوطه 7/13 هکتاری)-شهرک صنعتی خلیج فارس.
  آگهي در محدوده : عمومی
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار : 1393/02/28
  آخرين مهلت : 1393/03/07
  شماره صفحه روزنامه : 12
  متن آگهي : 1- نام ونشانی مناقصه گذار : شرکت نفت پاسارگاد به نشانی تهران ، بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 - شماره تماس 23036000 2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات خاکی و بستر سازی و محوطه سازی ترمینال مرکزی تولید و بسته بندی شرکت نفت پاسارگاد(محوطه 7/13 هکتاری)-شهرک صنعتی خلیج فارس. 3- نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر040ر1ریال ( یک میلیارد و چهل میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک بانکی- ج– وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد. 4- مدت ومحل اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی ، بندرعباس-بعد از مجتمع کشتی سازی فراساحل-شهرک صنعتی خلیج فارس. 5- زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 28/02/1393 لغایت 3/03/1393.(به جزء روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی). 6- آدرس دریافت اسناد : تهران –بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ، دبیرخانه شرکت نفت پاسارگاد. -( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن23036000 7- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر . 8- رتبه مورد نظر جهت شركت در مناقصه: حداقل حائز پایه دو رشته راه سازی(راه و ترابری) و اعتبار گواهی تا تاریخ تسلیم پیشنهادات. آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها :.تهران –بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ،دبیرخانه شرکت نفت پاسارگاد. 9- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 16:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 07/03/1393 میباشد. 10- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.


تصاویر
  • عنوان مناقصه :	اجرای عملیات خاکی