اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 25 مرداد 1393

  عرضه قير صادراتی روز سه شنبه مورخ 93/05/28

مدير عامل محترم كارگزاري باهنر

موضوع: عرضه قير صادراتی روز سه شنبه مورخ 93/05/28با سلام،

          احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز سه شنبه مورخ 93/05/28 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد. مقتضي است دستور فرماييد هماهنگي هاي لازم در اين خصوص بعمل آيد.

v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

10000

20000

فله

FOB-بندرعباس

580

2

كارخانه شیراز

70/60

10000

20000

FOB-بندرامام خمینی

560

3

کارخانه اراک

70/60

10000

20000

بشکه

FOB - بندرعباس

630

4

كارخانه تهران

70/60

10000

10000

فله

EXW-تهران

530

5

كارخانه اراک

70/60

10000

10000

EXW-اراك

525

6

کارخانه تبریز

70/60

5000

10000

EXW- تبریز

550

7

كارخانه تهران

70/60

1000

3000

بشکه

EXW- تهران

595

8

کارخانه اراک

70/60

1000

3000

EXW - اراک

590

9

کارخانه تهران

70/60

100

1000

بیتوپلاست

EXW - تهران

585

v     نحوه تسویه مالی:

·         تسويه ريالي و مبناي محاسبه، نرخ اتاق مبادلات ارزي مرکزی در روز معامله در بورس و از طريق اتاق پاياپاي بورس كالاي ايران و با فروشنده انجام مي پذيرد.

·         مشتری می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید.  (وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد.)

·         پرداخت وجه خرید های EXW و FOB علاوه بر پرداخت 100% نقدی به تفکیک هر حواله ، در صورت خوش حسابی مشتری و موافقت نفت پاسارگاد می تواند  به صورت ذیل نیز انجام پذیرد:

ارائه ضمانت نامه حداقل به مبلغ  50% از مبلغ معامله و ارائه چک به مبلغ هر حواله با سررسید حداکثر ده روز تقویمی از تاریخ حواله فروش.

تبصره 1: ضمانت نامه بانکی می بایست از جانب مشتری به نفع شرکت نفت پاسارگاد حداکثر تا 15 روز تقویمی پس از معامله به فروشنده ارائه گردد. (در صورت عدم ارائه ضمانت نامه در مهلت مقرر، قرار داد به صورت یک طرفه فسخ شده و جریمه به میزان 5/2 درصد مبلغ معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از مشتری اخذ می گردد.)

تبصره 2: حداکثر مقدار حواله فروش متناسب با مبلغ ضمانتنامه ارائه شده خواهد بود.

تبصره 3: مشتریانی که زیر مجموعه ارگانهای دولتی می باشند و یا سهام آنها متعلق به بخش عمومی غیر دولتی باشد در صورت تایید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد امکان تغییر در خصوص دریافت نوع ضمانت بابت چک های دریافتی وجود دارد.

تبصره 4: سررسید چکها می بایست قبل از تاریخ آخرین مهلت برداشت ، طبق نامه عرضه جاری باشد .

·         نرخ های اعلام شده بر اساس قیمت وکیوم باتوم در ماه مرداد می باشد. در صورت افزایش قیمت وکیوم باتوم، و همچنین در صورت عدم تسویه هرحواله (واریز وجه) از جانب خریدار, نرخ های اعلام شده با در نظر گرفتن نرخ وکیوم باتوم در روز برداشت تعدیل و محاسبه خواهد شد. نرخ VB بر اساس قیمت فروش وکیوم باتوم در بورس کالا می باشد.

v     تخفیفات:

·         مشتريان خریدار قیر با ترم تحویل EXW و FOB، در صورت پرداخت وجه به صورت 100% نقدی (به تفکیک هر حواله) ، بر اساس مقدار کل خرید و برداشت از محل عرضه جاری به تفكيك هر ترم تحويل مشمول تخفیفاتی به شرح جداول ذیل خواهند شد، بدیهی است تخفیف در زمان تسویه حساب نهایی محاسبه میگردد:مقدار خرید  و برداشت EXW (تن)

مبلغ تخفیف به ازای هر تن

2000> خرید و برداشت EXW  ≥100

2 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت  EXW مازاد بر 2000 تن

3 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت  EXWمازاد  بر 3000 تن

4 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت  EXWمازاد  بر 5000 تن

             5 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت  EXW مازاد بر 8000 تن

             6 دلار مبادله ای

مقدار خرید  و برداشت FOB (تن)

مبلغ تخفیف به ازای هر تن

5000>  خرید و برداشت FOB 100

2 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت FOB مازاد بر 5000 تن

3 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت FOB مازاد بر 8000 تن

4 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت FOB مازاد بر 15000 تن

5 دلار مبادله ای

مقدار خرید و برداشت FOB مازاد بر 25000 تن

6 دلار مبادله ایجهت جلوگیری از هرگونه شبهه احتمالی ، به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : اگر خریدار مقدار 8500 تن قیر FOB بندرعباس خریداری نماید درصورت تسویه نهایی (100% نقدی به تفکیک هر حواله ) به ازاء 5000 تن از محموله خریداری شده مبلغ 2 دلار تخفیف و به ازاء 3000 تن بعدی مبلغ 3 دلار تخفیف و به ازاء 500 تن آخر مبلغ 4 دلار تخفیف شامل می گردد .

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت کلیه خرید های انجام شده 50 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. در صورت عدم برداشت تمام و یا بخشی از قیر توسط مشتری در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن فسخ معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 5/2 % ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از مشتری اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

·         مشتری می بایست بوکینگ ها را طی 40 روز از تاریخ معامله و در خواست صدور حواله EXW و ETA را ظرف مدت 45 روز از تاریخ معامله به صورت منظم و پیوسته به پاسارگاد اعلام نماید. در غیر اینصورت این شرکت تعهدی در خصوص تحویل در مهلت تعیین شده نخواهد داشت.

v     نحوه فروش EXW:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW جهت شرکتهای خارجی به نام فروشنده می باشد. ولیکن از آنجاییکه ترم تحویل به صورت EXW است کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت کالا به عهده خریدار میباشد.

·         کلیه شرکتهای خارجی فروش های EXW، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 8% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 25 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک و ضمانت نامه بانکی ارائه شده انجام می گردد.

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW ،  جهت شرکتهای داخلی به نام فروشنده نمیباشد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات آن بر عهده مشتری است.

·         کلیه شرکتهای داخلی فروش های EXW ، باید در زمان تسویه 8% مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و جهت استرداد وجه مذکور از طریق دارایی اقدام نمایند.

·         مشتریان خریدارکالا به صورتEXW که عملیات اظهارگمرکی وصادرات ایشان توسط پاسارگاد انجام می­پذیرد میبایست قبل از صدور حواله بابت هزینه های ترخیص و گمرک هر تن کالا از مرزهای زمینی 3 دلار مبادله ای به فروشنده پرداخت نمایند.

v     نحوه فروش FOB:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروشهای با ترم تحویل FOB، به نام فروشنده صادر می گردد.

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 8% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·           هزینه THC بشکه FOB به عهده مشتری می باشد.

v     سایر توضیحات:

·         خریدارمکلف میباشد، مدارک مربوط به پرداخت کارمزدسهم خریداررابه نفت پاسارگادوکارگزاری باهنرارائه نماید.

·         تغيير گريد 70/60 به 100/85 در صورت موافقت فروشنده، بدون دريافت پرميوم قابل انجام است.

·         تغيير گريد70/60 به50/40درصورت موافقت شركت نفت پاسارگاد بادريافت20 دلار پرميوم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه به صورت پالت شده، خدمات پالتایز بشکه با دريافت 20 دلار پرميوم قابل انجام است.

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ پیش پرداخت را به حساب شرکت نفت پاسارگاد واریز نماید.

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی مشتری بیشتر از 20 روز بدلیل عدم تسویه مالی در محوطه بماند ، طبق قوانین محوطه ، مشمول هزینه انبارداری می­گردد. بدیهی است این هزینه ها به عهده مشتری بوده که در حسابهای مشتری متعاقباً منظور خواهد شد .