اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 05 تیر 1395

  روز شنبه مورخ 5 تیرماه 1395- برنامه عرضه انواع قیر

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 05/تیرماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه اراک

PG 64-22

6250

300

300

کارخانه آبادان

PG 64-16

6470

500

500

کارخانه آبادان

MC250

9980

150

150

کارخانه تبریز

100/85

6300

500

500

کارخانه بندرعباس

70/60

6720

100

100

کارخانه بندرعباس

PG 64-16

6870

100

100

کارخانه بندرعباس

PG 70-10

7120

100

100

کارخانه تهران

70/60

6300

100

100

کارخانه تهران

PG 64-22

6520

100

100

کارخانه شیراز

70/60

6050

100

100

کارخانه شیراز

PG 64-22

6350

100

100

جمع

2150

2150


شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .