تاریخ انتشار: پنجشنبه 20 شهریور 1393

  مقايسه اقتصادي و فني اثرات دو واكس ساسوبيت و پارافين در عملكرد قير و كاهش دما و هزينه توليد آسفالت