اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 تیر 1395

  برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاریخ 9 تیر 95

برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاریخ 9 تیر 95

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز چهارشنبه تاريخ 09/تیرماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6300

1500

2500

کارخانه تهران

امولسیون زودشکن

5983

100

100

کارخانه تهران

100/85

6300

200

700

کارخانه آبادان

PG 64-16

6470

500

1000

کارخانه تبریز

100/85

6300

500

1000

کارخانه اراک

100/85

5950

200

500

جمع

3000

5800
شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .