اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 آبان 1393

  اصلاحیه عرضه قير صادراتی روز سه ­شنبه مورخ 20 آبان 93

با سلام،

          احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز سه­ شنبه مورخ 20 آبان ماه 93 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد.


v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

10000

30000

فله

FOB-بندرعباس

538

2

کارخانه اراک

70/60

10000

40000

بشکه

589

3

کارخانه اراک

70/60

100

1000

بیتوپلاست

579

4

کارخانه شیراز

70/60

10000

20000

فله

FOB-بندرامام خمینی

518

5

كارخانه تهران

70/60

1000

5000

فله

EXW-تهران

488

6

كارخانه اراک

70/60

1000

5000

EXW-اراك

488

7

کارخانه تبریز

70/60

1000

2000

EXW- تبریز

499

8

كارخانه تهران

70/60

100

500

بشکه

EXW- تهران

548

9

کارخانه اراک

70/60

100

500

EXW - اراک

548

10

کارخانه تبریز

70/60

100

1000

EXW- تبریز

559

11

کارخانه تهران

70/60

100

1000

بیتوپلاست

EXW - تهران

538

12

کارخانه تبریز

70/60

100

500

EXW- تبریز

549

 

 

v     نحوه تسویه مالی:

·         قیمتهای اعلامی فوق ، قیمت فروش نقدی و تسویه ريالي می باشد و  مبناي تبدیل قیمت ها به ریال ، نرخ دلار مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ معامله در بورس کالا می باشد.

·         مشتری می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید. وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد. لازم به ذکر است درصورت ارائه ضمانتنامه بانکی،  5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت از محل ضمانتنامه بانکی در نظر گرفته می شود.

·         مشتری می بایست به یکی از روش های ذیل نسبت به تسویه مالی اقدام نماید:

1.      تسویه نقدی حواله های صادره: مشتری می بایست قبل از صدور حواله اقدام به واریز وجه حواله مورد درخواست نماید.

2.      تسویه اعتباری حواله های صادره: درصورت خوش حسابی مشتری و موافقت شرکت نفت پاسارگاد، پرداخت وجه هر حواله می تواند به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، به دو صورت ذیل انجام گیرد.

2-1. اعتباری حداکثر 15 روزه:  مشتری می بایست به ازای هرحواله ها، یک فقره چک بانکی با تاریخ سررسید حداکثر 15 روز از تاریخ حواله ارائه نماید. قیمت این نوع تسویه مشابه قیمت فروش نقدی خواهد بود. ولیکن در صورت تاخیر در پرداخت وجه (بیشتر از 15 روزو حداکثر تا 40 روز) ،   کارمزد فروش 24% سالیانه، به صورت روزشمار ، از تاریخ حواله لحاظ خواهد شد.

2-2. اعتباری حداکثر 2 ماهه: مشتری می بایست به ازای هرحواله ها، یک فقره چک بانکی با تاریخ سررسید حداکثر 40 روز از تاریخ حواله ارائه نماید. در این حالت کارمزد فروش 24% سالیانه، به صورت روزشمار از 15 روز پس از تاریخ حواله لحاظ خواهد شد.

 

تبصره 1: حداکثر مقدار حواله فروش متناسب با مبلغ ضمانتنامه ارائه شده خواهد بود.

تبصره 2: مشتریانی که زیر مجموعه ارگانهای دولتی می باشند و یا سهام آنها متعلق به بخش عمومی غیر دولتی باشد در صورت تایید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد امکان تغییر در خصوص دریافت نوع ضمانت بابت چک

های دریافتی وجود دارد.

·         مشتریانی که از ابتدای سال جاری اقدام به خرید قیر نموده و به دلایلی نسبت دریافت حواله اقدام ننمودند، درصورتیکه در عرضه جاری اقدام به خرید حداقل 30% میزان مانده خریدهای خود نمایند، قیمت فروش، شرایط تخفیفات، و نحوه تسویه  مانده خرید ایشان  مطابق با عرضه جاری خواهد بود و جهت برداشت آن صرفا 50 روز تقویمی از تاریخ عرضه جاری مهلت خواهند داشت و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و در صورت عدم برداشت ، 5/2 درصد مبلغ مانده خرید انجام شده در بورس کالا به انضمام کارمزد بورس سهم فروشنده به عنوان جریمه از مشتری اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است مانده خریدهای قبلی مشتری به انضمام خرید روز جاری به صورت تجمیعی در محاسبات تخفیفات لحاظ خواهد شد.

v     تخفیفات:

·         تخفیف خرید و برداشت : مشتریان در صورت پرداخت وجه به صورت 100% نقدی (به تفکیک هر حواله) ، بر اساس مقدار کل خرید و برداشت از محل عرضه جاری مشمول تخفیفاتی به شرح جدول ذیل خواهند بود. لازم به ذکر است مبنای محاسبه تخفیف مذکور ، نرخ دلار مبادله ای در تاریخ معامله می باشد.

 

ردیف

مقدار خرید و برداشت

میزان تخفیف به ازای هر تن

1

از 100 تن الی 1.000 تن

0

2

مازاد بر 1.000 تن الی 3.000 تن

5 دلار مبادله ای

3

مازاد بر 3.000 تن الی 6.000 تن

12 دلار مبادله ای

4

مازاد بر 6.000 تن الی 10.000 تن

21 دلار مبادله ای

5

مازاد بر 10.000 تن الی 15.000 تن

32 دلار مبادله ای

6

مازاد بر 15.000  تن الی 20.000 تن

45 دلار مبادله ای

7

مازاد بر 20.000  تن

60 دلار مبادله ای

 

ü      درصورتیکه مشتری اقدام به تسویه 100% نقدی حواله نماید ، تخفیفات جدول فوق در هنگام صدور حواله لحاظ خواهد شد.

ü      به مشتریانی که خریدار بیش از 6000 تن قیر می باشند و ظرف مدت 30 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس کالا اقدام به برداشت کل خرید انجام شده می نمایند، تخفیفات هر ردیف جدول فوق 50% افزایش می یابد.

ü      با توجه اینکه تخفیفات به صورت مجزا مطابق با هر ردیف جدول فوق محاسبه خواهد شد، حداکثر میانگین تخفیفی که به مشتری از محل کل خرید و برداشت انجام شده بر اساس جدول فوق تعلق می یابد، 34 دلار مبادله ای به ازای هر تن خواهد بود و در صورت برداشت کل خرید انجام شده طی یک ماه از تاریخ خرید، میانگین حداکثر تخفیفات متعلقه 60 دلار مبادله ای به ازای هر تن قیر می باشد.

·         تخفیفات پیش پرداخت نقدی: خریداران حداقل 2000 تن قیر، به ازای واریز وجه نقدی هر 5% مبلغ معامله ظرف حداکثر 5 روز کاری از تاریخ معامله، مشمول تخفیف پیش پرداخت به میزان 5/0 دلار مبادله ای به ازای هر تن می گردد. (مازاد بر تخفیفات جدول خرید و برداشت) لازم به ذکر است پیش پرداخت های انجام شده مازاد بر 5% اولیه ، به مرور در حواله ها منظور خواهد شد.

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت کلیه خرید های انجام شده 50 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. در صورت عدم برداشت تمام و یا بخشی از قیر توسط مشتری در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن فسخ معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 5/2 % ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از محل پیش پرداخت قرارداد و یا از محل ضمانتنامه مشتری اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

·         مشتری می بایست بوکینگ ها را حداکثر ظرف 40 روز از تاریخ معامله و در خواست صدور حواله EXW و ETA را ظرف مدت 45 روز از تاریخ معامله به صورت منظم و پیوسته به پاسارگاد اعلام نماید. در غیر اینصورت این شرکت تعهدی در خصوص تحویل در مهلت تعیین شده نخواهد داشت.

v     نحوه فروش EXW:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW جهت شرکتهای خارجی به نام فروشنده می باشد. ولیکن از آنجاییکه ترم تحویل به صورت EXW است کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت کالا به عهده خریدار میباشد.

·         کلیه شرکتهای خارجی فروش های EXW، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 8% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 60 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک و ضمانت نامه بانکی ارائه شده انجام می گردد.

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW ،  جهت شرکتهای داخلی به نام فروشنده نمیباشد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات آن بر عهده مشتری است.

·         کلیه شرکتهای داخلی فروش های EXW ، باید در زمان تسویه 8% مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و جهت استرداد وجه مذکور از طریق دارایی اقدام نمایند.

v     نحوه فروش FOB:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروشهای با ترم تحویل FOB، به نام فروشنده صادر می گردد.

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 8% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·           هزینه THC بشکه FOB به عهده فروشنده می باشد .

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی مشتری بیشتر از 20 روز در محوطه بماند ، طبق قوانین محوطه، مشمول هزینه انبارداری می­گردد. بدیهی است این هزینه ها به عهده مشتری بوده که در حسابهای مشتری متعاقباً منظور خواهد شد.

v     سایر توضیحات:

·         تغيير گريد 70/60 به 100/85 در صورت موافقت فروشنده، بدون دريافت پرميوم قابل انجام است.

·         تغييرگريد70/60 به50/40درصورت موافقت شركت نفت پاسارگاد با دريافت 15 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه و یا بیتوپلاست به صورت پالت شده، خدمات پالتایز با دريافت 20 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه به صورت EXW بندرعباس ، قیمت فروش آن 17 دلار مبادله ای کمتر از قیمت فروش بشکه FOB  بندرعباس می باشد.

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ معامله را به حساب این شرکت واریز نماید و یا حداقل معادل 5% مبلغ معامله ، ضمانتنامه به پاسارگاد ارائه نماید.