اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه مورخ 21 آبان 1393

باسلام :

     احتراماً،  عرضه انواع قير در روز چهار شنبه تاريخ 21 آبان 91 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10833

8000

15000

کارخانه تهران

100/85

10833

2000

5000

کارخانه تهران

MC250

16354

250

1000

کارخانه تهران

امولسیون زودشکن

7552

100

100

کارخانه اراک

70/60

10313

6000

10000

کارخانه اراک

100/85

10313

2000

5000

کارخانه آبادان

70/60

10313

3000

6000

کارخانه آبادان

MC250

16354

500

1000

کارخانه شیراز

70/60

10960

7000

10000

کارخانه تبریز

100/85

11378

1000

2000

جمع

29850

55100

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل، از مشتری اخذ خواهد شد .