اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آذر 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه مورخ 10 آذر ماه 1393

باسلام :

     احتراماً،   عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 10 آذرماه 1393 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10833

3000

3000

کارخانه تهران

100/85

10833

2000

2000

کارخانه تهران

MC250

15499

300

300

کارخانه اراک

70/60

10206

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

10206

2000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

10763

3000

3000

کارخانه آبادان

70/60

10206

3000

3000

کارخانه آبادان

MC250

15499

500

500

کارخانه شیراز

70/60

10801

3000

3000

جمع

18800

18800

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل، از مشتری اخذ خواهد شد .