اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آذر 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه مورخ 24 آذر ماه 1393

باسلام :

     احتراماً،   عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 24 آذرماه 93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10833

3000

3000

کارخانه تهران

100/85

10833

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

15499

200

200

کارخانه اراک

70/60

10206

3000

3000

کارخانه بندرعباس

70/60

10763

1000

1000

کارخانه شیراز

70/60

10801

1500

1500

کارخانه آبادان

70/60

10206

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

15499

200

200

کارخانه تبریز

100/85

10823

2000

2000

جمع

12900

12900

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل، از مشتری اخذ خواهد شد .