اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 20 دی ماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 20/دی ماه/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10731

2000

2000

کارخانه تهران

100/85

10731

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

14775

200

200

کارخانه اراک

70/60

10083

1000

1000

کارخانه اراک

100/85

10083

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

10661

1500

1500

کارخانه بندرعباس

MC250

14775

200

200

کارخانه آبادان

70/60

11202

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

14775

200

200

کارخانه شیراز

70/60

11177

2000

2000

کارخانه تبریز

100/85

11092

1000

1000

جمع

11100

11100

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد.