اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 دی 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 22 دی ماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 22/دی ماه/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10731

4000

4000

کارخانه تهران

100/85

10731

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

14775

200

200

کارخانه اراک

70/60

10083

2500

2500

کارخانه اراک

100/85

10083

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

10661

1500

1500

کارخانه بندرعباس

MC250

14775

200

200

کارخانه آبادان

70/60

11202

2000

2000

کارخانه آبادان

MC250

14775

200

200

کارخانه شیراز

70/60

11177

6000

6000

کارخانه تبریز

100/85

11092

6000

6000

جمع

24600

24600

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل، از مشتری اخذ خواهد شد.