اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 دی 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز سه شنبه تاريخ 30/دی ماه/93

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز سه شنبه تاريخ 30/دی ماه/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10731

1000

1000

کارخانه تهران

100/85

10731

1000

1000

کارخانه تهران

قیر امولسیون زودشکن

7479

100

100

کارخانه تهران

MC250

14775

100

100

کارخانه اراک

70/60

10083

1000

1000

کارخانه اراک

100/85

10083

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

10661

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

14775

100

100

کارخانه آبادان

70/60

11202

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

14775

100

100

کارخانه شیراز

70/60

11177

1000

1000

کارخانه تبریز

100/85

11092

1000

1000

جمع

8400

8400

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد.