اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 18 بهمن 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 18 بهمن ماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 18/11/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

9317

3000

3000

کارخانه تهران

100/85

9317

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

13600

300

300

کارخانه اراک

70/60

8717

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

8717

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

9139

2000

2000

کارخانه بندرعباس

MC250

13600

200

200

کارخانه آبادان

70/60

9676

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

13600

100

100

کارخانه شیراز

70/60

9676

3000

3000

کارخانه تبریز

100/85

9589

3000

3000

جمع

16600

16600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .