اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 25 بهمن 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 25 بهمن ماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 25/بهمن/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

9317

2000

2000

کارخانه تهران

100/85

9317

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

13600

300

300

کارخانه اراک

70/60

8717

1000

1000

کارخانه اراک

100/85

8717

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

9139

2000

2000

کارخانه بندرعباس

MC250

13600

200

200

کارخانه آبادان

70/60

9676

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

13600

100

100

کارخانه شیراز

70/60

9676

3000

3000

کارخانه تبریز

100/85

9589

3000

3000

جمع

14600

14600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .