اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 اسفند 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 11 اسفند 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 11/اسفند/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

9317

2000

2000

کارخانه تهران

100/85

9317

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

13671

300

300

کارخانه تهران

امولسیون زودشکن

6730

100

100

کارخانه اراک

70/60

8717

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

8717

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

9228

3000

3000

کارخانه بندرعباس

MC250

13671

200

200

کارخانه شیراز

70/60

9676

3000

3000

کارخانه تبریز

100/85

9589

1000

1000

جمع

13600

13600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .

·         تذكر : چنانچه كل و يا بخشي از كالاي خريداري شده، در سال 94 برداشت و فاكتور گردد، ماليات بر ارزش افزوده آن بر اساس مأخذ سال 94 محاسبه خواهد شد و خريدار موظف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود .