اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 فروردین 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 29 فروردین 1394

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 29/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

100/85

9317

1000

1000

کارخانه تهران

70/60

9317

2000

2000

کارخانه تهران

MC250

13671

500

500

کارخانه تهران

امولسيون زودشكن

6730

100

100

کارخانه اراک

70/60

8717

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

8717

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

9228

2000

2000

کارخانه بندرعباس

MC250

13671

200

200

کارخانه شیراز

70/60

9676

2000

2000

کارخانه تبریز

100/85

9589

1000

3000

كارخانه آبادان

70/60

9676

2000

2000

كارخانه آبادان

MC250

13671

200

200

جمع

14000

16000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

  • ·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .
  • ·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد.