اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394

  عرضه قیر صادراتی روز سه شنبه مورخ 15 اردیبهشت 1394

با سلام،

          احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز سه شنبه مورخ 15/اردیبهشت/94 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد.

 

v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

10000

30000

فله

FOB-بندرعباس

383

2

کارخانه اراک

70/60

10000

40000

بشکه

429

3

کارخانه آبادان

70/60

10000

30000

فله

FOB- بندر امام

348

4

كارخانه تهران

70/60

1000

5000

فله

EXW-تهران

348

5

كارخانه اراک

70/60

1000

5000

EXW-اراك

330

6

کارخانه تبریز

70/60

1000

2000

EXW- تبریز

362

7

کارخانه بندرعباس

70/60

1000

40000

EXW- بندر عباس

357

8

کارخانه اراک

70/60

100

500

بشکه

EXW - اراک

390

 

v     نحوه تسویه مالی:

·         نحوه تسویه به صورت ریالی و مبناي تبدیل قیمت­ها به ریال ، نرخ دلار مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ معامله در بورس کالا می باشد.

·         مشتری می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید. وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد. لازم به ذکر است درصورت ارائه ضمانتنامه بانکی،  5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت از محل ضمانتنامه بانکی در نظر گرفته می شود.

·         مشتری می بایست به یکی از روش های ذیل نسبت به تسویه مالی اقدام نماید:

1.      تسویه نقدی حواله­های صادره: مشتری می­بایست قبل­ازصدورحواله اقدام­به واریزوجه­حواله مورددرخواست نماید.

2.      تسویه اعتباری حواله های صادره: درصورت خوش حسابی مشتری و موافقت شرکت نفت پاسارگاد، پرداخت وجه هر حواله می تواند به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، با شرط پرداخت 20% مبلغ حواله بصورت نقدی و ارائه چک بانکی به مبلغ الباقی وجه حواله ، با سررسید حداکثر 90 روز از تاریخ حواله انجام گردد. در این حالت کارمزد فروش 28% سالیانه، به صورت روزشمار از تاریخ حواله لحاظ خواهد شد.

 

تبصره1: درخصوص محموله های FOB ، 20% مبلغ محموله مورد درخواست می بایست به هنگام اعلام بوکینگ یا اعلام ETA بصورت نقدی پرداخت گردد .

تبصره 2: حداکثر مقدارحواله فروش متناسب با مبلغ ضمانتنامه ارائه شده خواهد بود.

تبصره 3: مشتریانی که زیر مجموعه ارگانهای دولتی می باشند و یا سهام آنها متعلق به بخش عمومی غیر دولتی باشد در صورت تایید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد امکان تغییر در خصوص دریافت نوع ضمانت بابت چک های دریافتی وجود دارد.

 

v     تخفیفات:

·         تخفیف برداشت : مشتریان در صورت برداشت محصول خریداری شده در طی 60 روز تقویمی از محل عرضه جاری مشمول تخفیفاتی به شرح جدول ذیل خواهند بود. لازم به ذکر است مبنای محاسبه کلیه تخفیفات ، نــرخ دلار مبادله­ای در تاریخ معامله می باشد.

ردیف

مقدار برداشت طی 60 روز تقویمی

میزان تخفیف

1

               مقدار  برداشت کمتر از 2000 تن

2000 تن اولیه برداشت مشمول تخفیف نمی گردد.

2

10000> مازاد خرید و برداشت 2000

5 دلار مبادله ای به ازای هر تن مازاد برداشت از 2000 تن

3

20000> مازاد خرید و برداشت 10000

10 دلار مبادله ای به ازای هر تن مازاد برداشت از 10000 تن

4

             مازاد خرید و برداشت 20000

20 دلار مبادله ای به ازای هر تن مازاد برداشت از 20000 تن

 

ü      حداکثر تخفیفی که به مشتری از محل جدول فوق اختصاص می یابد به طور متوسط 10 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت (جهت کل برداشت انجام شده طی 60 روز از محل عرضه جاری( می باشد.

 

ü      برای خریدارانی که از تاریخ 15/02/94 لغایت 15/06/94 بیش از60.000  تن  برداشت انواع محصول را داشته باشند ، به ازاء هر تن برداشت، معادل 4  دلار مبادله ای تخفیف منظور می گردد. (اضافه بر تخفیفات جدول فوق)

 

·         تخفیف نقدی : مشتریانی که قبل از صدور حواله ، اقدام به تسویه نقدی حواله می نمایند ، به ازای هر تن برداشت،  معادل 8 دلار مبادله ای، تخفیف منظور می گردند.

 

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت کلیه خرید های انجام شده 60 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. در صورت عدم برداشت تمام و یا بخشی از قیر توسط مشتری در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن فسخ معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 5/2 % ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از محل پیش پرداخت قرارداد و یا از محل ضمانتنامه مشتری اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

·         مشتری می بایست بوکینگ ها را حداکثر ظرف 50 روز از تاریخ معامله و در خواست صدور حواله EXW و ETA را ظرف مدت 55 روز از تاریخ معامله به صورت منظم و پیوسته به پاسارگاد اعلام نماید. در غیر اینصورت این شرکت تعهدی در خصوص تحویل در مهلت تعیین شده نخواهد داشت.

 

v     نحوه فروش EXW:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW جهت شرکتهای خارجی به نام فروشنده می باشد. ولیکن از آنجاییکه ترم تحویل به صورت EXW است کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت کالا به عهده خریدار میباشد.

·         کلیه شرکتهای خارجی فروش های EXW، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 9% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 60 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک و ضمانت نامه بانکی ارائه شده انجام می گردد.

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW ،  جهت شرکتهای داخلی به نام فروشنده نمیباشد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات آن بر عهده مشتری است.

·         کلیه شرکتهای داخلی فروش های EXW ، باید در زمان تسویه 9% مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و جهت استرداد وجه مذکور از طریق دارایی اقدام نمایند.

 

v     نحوه فروش FOB :

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروشهای با ترم تحویل FOB، به نام فروشنده صادر می گردد.

·         تغییر ترم فروش از FOB    به  EXW   یا بالعکس با توافق فروشنده و منظور کردن هزینه های آن انجام پذیر است .

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 9% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·          هزینه THC بشکه FOB به عهده خریدار می باشد .

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی مشتری بیشتر از 20 روز در محوطه بماند ، طبق قوانین محوطه، مشمول هزینه انبارداری می­گردد. بدیهی است این هزینه ها به عهده مشتری بوده که در حسابهای مشتری متعاقباً منظور خواهد شد.

 

v     سایر توضیحات:

·         تغيير گريد 70/60 به 100/85 در صورت موافقت فروشنده، بدون دريافت پرميوم قابل انجام است.

·         تغييرگريد70/60 به50/40درصورت موافقت شركت نفت پاسارگاد با دريافت 15 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         تغییر ترم فروش ازEXW به FOB و بالعکس ، با موافقت فروشنده و با احتساب هزینه های تغییر ترم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه و یا بیتوپلاست به صورت پالت شده، خدمات پالتایز با دريافت 20 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         درصورت درخواست خریدار جهت دریافت قیر بصورت بیتوپلاست ، قیمت آن 10 دلار مبادله ای کمتر از قیمت بشکه می باشد .

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه به صورت EXW بندرعباس ، قیمت فروش آن 17 دلار مبادله ای کمتر از قیمت فروش بشکه FOB  بندرعباس می باشد.

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ معامله را به حساب این شرکت واریز نماید و یا حداقل معادل 5% مبلغ معامله ، ضمانتنامه به پاسارگاد ارائه نماید.