اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 19 اردیبهشت 1394

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 19/اردیبهشت ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

100/85

9528

1000

1000

کارخانه تهران

70/60

9528

2000

2000

کارخانه تهران

Mc250

14093

500

500

کارخانه اراک

70/60

8928

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

8928

1000

1000

کارخانه شیراز

70/60

9903

2000

3000

کارخانه تبریز

100/85

9375

1000

3000

كارخانه آبادان

Mc250

14093

200

200

كارخانه آبادان

70/60

9903

1000

1000

كارخانه بندرعباس

70/60

9440

2000

3000

كارخانه بندرعباس

Mc250

14093

200

200

جمع

12900

16900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل، از مشتری اخذ خواهد شد .