اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 23 خرداد 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 23 خردادماه 1394

 

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 23/خرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

9913

3000

3000

کارخانه تهران

Mc250

14244

300

300

کارخانه تهران

امولسيون زودشكن

7172

100

100

کارخانه اراک

70/60

9313

3000

3000

كارخانه آبادان

70/60

10327

2000

2000

كارخانه آبادان

Mc250

14540

200

200

كارخانه شيراز

70/60

10327

2000

2000

كارخانه شيراز

Mc250

14360

200

200

كارخانه بندرعباس

70/60

9877

2000

2000

كارخانه بندرعباس

Mc250

14244

200

200

جمع

13000

13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن عقد فروش:

 

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .