اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 تیر 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 08 تیر ماه 1394

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 08/تیر ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

10034

3000

3000

کارخانه تهران

MC250

14191

300

300

کارخانه اراک

70/60

9434

3000

3000

كارخانه شيراز

70/60

10459

2000

2000

كارخانه شيراز

MC250

14545

200

200

كارخانه بندرعباس

70/60

9972

2000

2000

كارخانه بندرعباس

MC250

14395

200

200

كارخانه آبادان

70/60

9906

2000

2000

كارخانه آبادان

MC250

15929

200

200

كارخانه تبريز

100/85

9906

3000

3000

جمع

15900

15900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

 

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .