اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 تیر 1394
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

  آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت نفت پاسارگاد(سهامي عام) به شماره ثبت 205566 و شناسه ملي 10102472141

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه راس ساعت 9 روز شنبه مورخ 20/4/94 در محل سالن همايش بين المللي آدينه واقع در تهران-جنت آباد شمالي- بزرگراه آبشناسان- بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- كوچه دهم- نبش بنفشه برگزار مي شود حضور بهم رسانند. ضمنا به منظور رفاه حال سهامداران محترم برگ ورود به جلسه مجمع از تاريخ 15/4/94 الي 16/4/94 از ساعت 9 صبح الي 15 در واحد سهام شركت به نشاني تهران، سعادت آباد، بلوار دريا، خيابان مطهري شمالي، كوچه ساحل 2 پلاك 37 طبقه اول صادر مي گردد.

دستور جلسه:

1.      استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/93

2.      اتخاذ تصميم در مورد تصويب صورتهاي مالي برای سال مالي منتهي به 29/12/93

3.      انتخاب اعضاي هيئت مديره.

4.      انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني وتعيين حق الزحمه بازرس برای سال مالي منتهي به تاريخ 29/12/94

5.      تعيين روزنامه كثير الانتشار برای درج آگهی های شركت.

6.      ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه.

 

 

هيئت مديره شركت نفت پاسارگاد

تصاویر
  • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام