اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 تیر 1394

  آگهي پرداخت سود سـهام

شركت نفت پاسارگاد(سهامي عام)

آگهي پرداخت سود سـهام

به اطلاع سهامداران محترم كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/04/1394 سهامدار اين شركت بوده اند مي رساند كه سود سهام عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1393 از تاريخ 01/05/1394 لغايت 31/02/1395 به شرح ذيل پس از تصویب درمجمع عمومی عادی صاحبان سهام پرداخت خواهد شد:

الف- كليه سهامداران حقيقي تا 5.999.999 سهم با مراجعه به كليه شعب بانك پارسیان سراسر كشور و با در دست داشتن اصل كارت ملي.

ب- كليه سهامداران حقوقي تا 5.999.999 سهم با مراجعه به كليه شعب بانك پارسیان سراسركشور و با ارائه معرفي نامه و اصل كارت ملي شخص معرفی شده.

ج- كليه سهامداراني كه سهام آنها از طريق سبد سهام خريداري گرديده است همانند سهامداران حقوقی جهت دریافت سود با ارائه معرفی نامه از طرف کارگزاری و کارت ملی شخص معرفی شده به یکی از شعب بانك پارسیان مراجعه نمایند.

ضمنا سودسهام كليه سهامداران بالاي 6.000.000 سهم مطابق قانون تجارت طي مهلت قانوني پرداخت خواهدگرديد.

آدرس شركت نفت پاسارگاد:تهران، سعادت آباد،بلواردریا، خيابان مطهری شمالی، کوچه ساحل2، پلاك 37

 

هيأت مديره شركت نفت پاسارگاد