اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 تیر 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 20 تیرماه 1394

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 20/تیر ماه /94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

10034

3000

3000

کارخانه تهران

MC250

14191

200

200

كارخانه شيراز

70/60

10459

2000

2000

كارخانه شيراز

50/40

10759

500

500

كارخانه بندرعباس

70/60

9972

2000

2000

كارخانه بندرعباس

MC250

14395

200

200

كارخانه بندرعباس

50/40

10272

2000

2000

جمع

9900

9900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن عقد فروش:

 

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .