اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آذر 1401
رشد قابل توجه تولید و فروش نفت پاسارگاد در عملکرد 8 ماهه

  رشد قابل توجه تولید و فروش نفت پاسارگاد در عملکرد 8 ماهه

بررسی عملکرد 8 ماهه شرکت نفت پاسارگاد رشد قابل توجهی در تولید و فروش را نشان می دهد.
تصاویر
  • رشد قابل توجه تولید و فروش نفت پاسارگاد در عملکرد 8 ماهه