اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آذر 1401
غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد

  غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد

واحد HSE ( ایمنی و بهداشت) شرکت نفت پاسارگاد در راستاي پايش سلامت جسمي، اقدام به غربالگری سلامت کارکنان کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل نفت پاسارگاد، روز يكشنبه مورخ 13 آذر ماه، گروهی از متخصصین پزشکی نسبت به سنجش فشار خون، اندازه گيري قند خون و اندازه گيري BMI اقدام کرده و به ارائه مشاوره توسط پزشك، مشاوره تغذيه و ماما پرداختند.
در مرحله اول این غربالگری 50 نفر از پرسنل دفتر مرکزی مورد سنجش غربالگری قرار گرفتند و به دلیل استقبال از این اقدام، حضور این تیم پزشکی در هفته آتی نیز انجام خواهد گرفت.
تصاویر
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد
  • غربالگری سلامت پرسنل نفت پاسارگاد