اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 12 آذر 1401
رشد 256 درصدی فروش داخلی نفت پاسارگاد

  رشد 256 درصدی فروش داخلی نفت پاسارگاد

طبق آخرین اطلاعات مندرج در کدال، فروش داخلی شرکت نفت پاسارگاد در 8 ماهه امسال 256 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، مبلغ فروش داخلی این شرکت در 8 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری به میزان 3 هزار و 703 میلیارد تومان محقق شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 256 درصد رشد داشته است.
همچنین مبلغ فروش صادراتی شرکت نیز به میزان 4 هزار و 686 میلیارد تومان محقق شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.
اطلاعات مندرج در کدال نشان می دهد مبلغ فروش کل نفت پاسارگاد در 8 ماه اخیر به میزان 8 هزار و 389 میلیارد تومان محقق شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 74 درصد رشد داشته است.عملکرد مقداری فروش داخلی شرکت نفت پاسارگاد نیز از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 180 درصدی را نشان می دهد و عملکرد مقداری فروش کل نیز 32 درصد رشد داشته است.
گزارش ها همچنین حاکی از رشد 34 درصدی میزان تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
تصاویر
  • رشد 256 درصدی فروش داخلی نفت پاسارگاد