اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 10 آذر 1401
آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا

  آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا

کارگاه آشنایی با مفاهیم ، ابزار ها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا پنجشنبه دهم آذرماه در شرکت نفت پاسارگاد آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد ؛ سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی مدیران حقوقی با مفاهیم مالی و حسابداری عنوان کرد.

حسن حسینی گفت: در این دوره حوزه و محدوده علوم مالی، انواع زیر بخش های علم مالی ، مرز ها و مشترکات با سایر علوم تدریس خواهد شد.

وی افزود: مفاهیم دارایی ها، بدهی ها و سرمایه، صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن از دیگر مباحثی است که در این دوره آموزش داده خواهد شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری اظهار داشت: وظایف، نقش ها و اهداف مدیریت مالی ، تفاوت دارایی های مالی و واقعی، آشنایی اولیه با بازار ها، ابزارها و نهاد های مالی و آموزش مالی و مهارت های مورد نیاز از دیگر سر فصل های این دوره آموزشی است.

گفتنی است این کارگاه آموزشی در در ۶ جلسه برگزار خواهد شد.
تصاویر
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا
 • آغاز به کار کارگاه آشنایی با مفاهیم ابزارها و نهاد های مالی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی شستا