اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 آذر 1401
گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت

  گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته که از تاریخ 29 ام آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین الملی تهران آغاز شده بود پایان یافت.
غرفه نفت پاسارگاد در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه نیز پذیرای شمار دیگری از بازدیدکنندگان و مشتریان داخلی و خارجی بود.
تصاویر
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه قیر و آسفالت