اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 آبان 1401
گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک

  گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک

دکتر مسعود اسفندیار روز دوشنبه 23 آبان از کارخانه اراک نفت پاسارگاد بازدید و با کارکنان این کارخانه دیدار و گفتگو کرد.
دکتر مسعود اسفندیار، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد، روز دوشنبه 23 آبان از کارخانه بازدید و با کارکنان آن دیدار و گفتگو کرد.
تصاویر
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک
  • گزارش تصویری بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از کارخانه اراک