اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مرداد 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 31 مرداد ماه 1394

با سلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 31/مرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

9680

3000

5000

كارخانه تهران

Mc250

13423

300

300

كارخانه تهران

100/85

9680

1000

1000

كارخانه اراك

70/60

9080

3000

3000

كارخانه اراك

100/85

9080

1000

1000

كارخانه شيراز

50/40

10270

2000

2000

كارخانه شيراز

70/60

10070

3000

4000

كارخانه بندرعباس

70/60

9569

2000

2000

كارخانه بندرعباس

50/40

9769

2000

2000

كارخانه بندرعباس

Mc250

13423

200

200

كارخانه آبادان

50/40

9934

2000

2000

كارخانه آبادان

70/60

9534

2000

2000

كارخانه آبادان

Mc250

13423

200

200

كارخانه تبريز

100/85

9534

3000

3000

جمع

24700

27700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

 

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .