اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 شهریور 1401
گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد

گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد

مدیران حقوقی شرکت های زیرمجموعه تاپیکو روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در جلسه ای با حضور دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو، مرضیه داوری، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زینب پاشاپور، مدیرحقوقی شستا به بررسی اولویت ها و مسائل حقوقی شرکت های هلدینگ تاپیکو پرداختند.

تصاویر
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد
  • گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد