اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 07 شهریور 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 7 شهریور ماه 1394

 

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 07/شهریور/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

 

 

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

8642

3000

3000

كارخانه تهران

Mc250

11930

300

300

كارخانه تهران

100/85

8642

1000

1000

كارخانه اراك

70/60

8042

3000

3000

كارخانه اراك

100/85

8042

1000

1000

كارخانه بندرعباس

70/60

8447

2000

2000

كارخانه بندرعباس

50/40

8647

2000

2000

كارخانه بندرعباس

Mc250

11930

200

200

كارخانه آبادان

50/40

8845

2000

2000

كارخانه آبادان

70/60

8445

2000

2000

كارخانه آبادان

Mc250

11930

200

200

كارخانه تبريز

100/85

8444

3000

3000

جمع

19700

19700

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .