اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 مرداد 1401
عرضه قیر داخلی 26 مرداد 1401

  عرضه قیر داخلی 26 مرداد 1401

نامه عرضه قیر داخلی در بورس کالا

به پیوست نامه عرضه داخلی قیر در تاریخ 26 مرداد 1401 در تالار بورس کالا به حضورتان ارائه می گردد.

تصاویر
  • عرضه قیر داخلی 26 مرداد 1401
فایل های پیوستی