اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 مرداد 1401
برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد

  برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد

مراسم پرفیض زیارت عاشورا و مجلس عزاداری ابا عبدالله (ع) در محل دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

مراسم پرفیض زیارت عاشورا و مجلس عزاداری ابا عبدالله (ع) همزمان با دهه اول ماه محرم هر روز صبح در محل دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار می‌شود.

تصاویر
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا و عزاداری محرم در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد