اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 تیر 1400
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

  آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-02-08-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 16/04/1400 لغایت 23/04/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 02/05/1400 تحویل نمایند:

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- امور قراردادها-23036218.

(تذکر:تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

ب) اراک-شازند-پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند- واحد قیرسازی نفت پاسارگاد-دفتر پشتیبانی کارخانه. 5-33674541-086.     

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 390.000.000 (سیصد و نود میلیون) ریال می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

  1. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه شمسی.
  2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  3. ارائه گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری حداقل در رتبه 5 از "سازمان برنامه و بودجه کشور" در رشته "ساختمان و ابنیه".
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
  • مناقصه با ارائه یک پیشنهاد نیز برگزار می شود.
تصاویر
  • آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک
فایل های پیوستی