اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

  مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-08-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 17/03/1400 لغایت 26/03/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 09/04/1400 تحویل نمایند:

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- امور قراردادها-23036218.

(تذکر:تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

ب) اراک-شازند-پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند- واحد قیرسازی نفت پاسارگاد-دفتر پشتیبانی کارخانه. 5-33674541-086.     

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 390.000.000 (سیصد و نود میلیون) ریال می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

  1. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه شمسی.
  2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  3. ارائه گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری حداقل در رتبه 5 از "سازمان برنامه و بودجه کشور" در رشته "ساختمان و ابنیه".
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

تصاویر
  • مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک
فایل های پیوستی