اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 08 خرداد 1400
مناقصه، تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه بندرعباس ۱۴۰۰۰۷

  مناقصه، تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه بندرعباس ۱۴۰۰۰۷

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-07-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و  طبخ و توزیع غذا در رستوران  کارخانه بندرعباس خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 05/03/1400 لغایت 12/03/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی های ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 26/03/1400 تحویل نمایند.

1- تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.

(تذکر: تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

2- بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد- دفتر پشتیبانی کارخانه-07632373030.

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1.090.000.000 ریال(یک میلیارد و نود میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانکهای مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج – واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

4- مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.

5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

6- به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

• درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

تصاویر
  • مناقصه، تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه بندرعباس ۱۴۰۰۰۷
فایل های پیوستی