اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 اردیبهشت 1400
مناقصه های خرید مقاطع فولادی آبادان و میلگرد تهران

  مناقصه های خرید مقاطع فولادی آبادان و میلگرد تهران

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 06/02/1400 لغایت 13/02/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 25/02/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. (در صورت تعطیل بودن تاریخ مقرر، روز آتی بعد از تعطیلی ملاک زمان تسلیم پاکت های مناقصه می باشد.)

 •  

موضوع مناقصه

مدت تحویل موضوع مناقصه

از زمان ابلاغ قرارداد

نوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

 1.  

خرید مقاطع فولادی برای پروژه احداث مخازن کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد مطابق با مشخصات فنی و مقدار مندرج در اسناد مناقصه

21 روز تقویمی

یک مرحله ای

 1.  

495.000.000 ریال

 1.  

خرید میلگرد و مفتول برای پروژه مقاوم سازی و احداث دایک وال مخازن کارخانه تهران شرکت نفت پاسارگاد مطابق با مشخصات فنی و مقدار مندرج در اسناد مناقصه

10 روز تقویمی

یک مرحله ای

 1.  

440.000.000 ریال

 
 1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور قراردادها- تلفن 23036218.
 2. نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 3.  محل تحویل: مطابق با مندرجات اسناد مناقصه به تفکیک هر مناقصه در کارگاه های خریدار.
 4. پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 50% مبلغ قرارداد در قبال 120% ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک مورد تایید مناقصه گزار.
 5. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 6. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی به تناسب بعهده برندگان مناقصه می باشد.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
 • مناقصه های خرید مقاطع فولادی آبادان و میلگرد تهران
فایل های پیوستی