اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 مهر 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 27 مهرماه 1394

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 27/مهر ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

8430

2000

2000

کارخانه تهران

MC250

12184

200

200

کارخانه تهران

امولسیون  زود شکن

6803

100

100

کارخانه تهران

امولسیون دیر شکن

9869

100

100

كارخانه اراك

70/60

8130

2000

2000

کارخانه آبادان

70/60

8537

1000

1000

کارخانه آبادان

50/40

8837

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

12184

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

8543

1000

1000

کارخانه بندرعباس

50/40

8743

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

12184

200

200

کارخانه تبریز

100/85

8537

2000

2000

جمع

10800

10800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .