اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399
مناقصه محصور سازی اراضی طرح توسعه کارخانه تبریز

  مناقصه محصور سازی اراضی طرح توسعه کارخانه تبریز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12/99/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت محصور سازی اراضی طرح توسعه کارخانه تبریز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 24/09/1399 لغایت 3/10/1399 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 14/10/1399 تحویل نمایند:

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- تلفن 23036333.

(تذکر:تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

ب) تبریز- خیابان ولیعصر- خیابان فروغی-خیابان پروین اعتصامی-نرسیده به اولین چراغ راهنمایی-پلاک 15- دفتر فروش شرکت نفت پاسارگاد- شماره تماس 33335731-33338206-041.

  1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 586.000.000 (پانصد و هشتاد و شش میلیون) ریال می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  2. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی.
  3. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  4. ارائه گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری حداقل در رتبه 4 از "سازمان برنامه و بودجه کشور" در رشته "ساختمان و ابنیه".
  5. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
  • مناقصه محصور سازی اراضی طرح توسعه کارخانه تبریز