اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 آبان 1399
انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

  انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگادطی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد دو معاون این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، طی احکام جداگانه ای از سوی “حسین نیکخواه“ مدیرعامل این شرکت، امیرحسین آریا به عنوان معاون بهره برداری و نادر خانمحمدی به عنوان معاون برنامه ریزی و سیستم های این بنگاه تولیدی -تجاری منصوب شدند.
طی مراسمی که صبح امروز در آمفی‌تئاتر شرکت برگزار شد همچنین از زحمات آقایان فرزاد آذرنوید، معاون سابق بهره‌برداری و محمد زنگنه نژاد، معاون سابق بازرگانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
تصاویر
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد