اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 تیر 1395

  برنامه عرضه شنبه 19 تیر ماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاریخ 19/04/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 19/تیرماه /95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

PG 70-16

6820

1000

1000

کارخانه تهران

70/60

6300

500

1000

کارخانه تهران

Mc250

9980

150

200

کارخانه آبادان

PG 64-16

6470

150

200

کارخانه اراک

70/60

5950

500

1000

کارخانه اراک

PG 64-22

6250

200

1200

کارخانه بندرعباس

Mc250

9860

100

150

جمع

2300

4950


شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .