اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399
آگهی مناقصه

  آگهی مناقصه

 1. شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی دومرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 19/05/1399 لغایت 27/05/1399 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 11/06/1399 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی دومرحله ای

 1. شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی دومرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 19/05/1399 لغایت 27/05/1399 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 11/06/1399 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.
 •  

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 1.  

تجدید مناقصه خرید پلاگ ولوهای کارخانجات شرکت نفت پاسارگاد از برند Audco

دومرحله ای

 1.  
 1.  
 1.  

خرید تجهیزات سرور و دستگاه ذخیره ساز Qnap

دومرحله ای

 1.  
 1.  
 1.  

خرید قطعات یدکی تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه قیر نفوذی و عملکردی

دومرحله ای

 1.  
 1.  
 

 

 1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دفتر پشتیبانی- تلفن 23036333.
 2. نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 3. مدت تحویل موضوعات مناقصه: از زمان ابلاغ قراردادها به مدت سه ماه خورشیدی می باشد.
 4.  محل تحویل: مطابق با مندرجات اسناد مناقصه به تفکیک هر مناقصه.
 5. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 6. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی به تناسب بعهده برندگان مناقصه می باشد.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
 • آگهی مناقصه