اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399
نامه عرضه صادراتی روز دوشنبه 26 خردادماه 1399

  نامه عرضه صادراتی روز دوشنبه 26 خردادماه 1399

نامه عرضه صادراتی روز دوشنبه 26 خرداد ماه 1399 در بورس کالا

مشاهده نامه عرضه

 

شایان ذکر است این عرضه شامل تثبیت قیمت نبوده و حداقل خرید برای ردیف 2 (کارخانه تهران) 5،000 تن میباشد.

تصاویر
  • نامه عرضه صادراتی روز دوشنبه 26 خردادماه 1399