اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 27 اردیبهشت 1399
بازدید از فعالیت همکاران در دفتر مرکزی

  بازدید از فعالیت همکاران در دفتر مرکزی

حسین نیکخواه، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با حضور در محل خدمت همکاران دفتر مرکزی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  نفت پاسارگاد، حسین نیکخواه، مدیرعامل این شرکت با حضور در بخش های مختلف دفتر مرکزی از نزدیک در جریان امور جاری و مسائل کارکنان قرار گرفت.
در این بازدید که با همراهی اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد صورت گرفت، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد ضمن تقدیر از زحمات صورت گرفته، برنامه ریزی و تلاش بیشتر جهت کسب رضایت سهامداران را از اولویت ها دانست.
برنامه ریزی های بلند مدت و عملیاتی، توجه به نیروی انسانی و همچنین تلاش در جهت ارتقای جایگاه شرکت نفت پاسارگاد از دیگر موارد مطرح شده در این بازدید بود.

تصاویر
  • بازدید از فعالیت همکاران در دفتر مرکزی
  • بازدید از فعالیت همکاران در دفتر مرکزی