اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 17 اسفند 1398
لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
به شماره ثبت 205566 و شناسه ملی 10102472141

پیرو آگهی منتشره در تاریخ 98/11/30 در روزنامه اطلاعات بابت دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 به آگاهی میرساند با توجه به تذکرات مسئولین محترم کشور درخصوص عدم برگزاری تجمعات بمنظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، مجمع فوق در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد. و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود موکول گردید.
دستور جلسه :
1- انتخاب اعضاء هیات مدیره

                                                                                              هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد

تصاویر
  • لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده