اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 دی 1398
مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

  مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره 09-98/ن-م-

مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

 

موضوع مناقصه : خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل از اشخاص واجد شرایط.

 •  

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 1.  
 1.  

خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

270.000.000 ریال

 

 

 1. نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت یکی از موارد ذیل :

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد. ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

 1. زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری از تاریخ 09/10/1398 لغایت 16/10/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی).
 2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.
 3. آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مناقصه: تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214

(تذکر: تحویل پاکت ها حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد).

 1. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/10/1398 میباشد.
 2.  به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
 • مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور