اخبار

تاریخ انتشار: جمعه 29 آذر 1398
نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت

  نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت

پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت بعد از 4 روز  پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و  فناوری صنعت، معدن و تجارت که از روز 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شذه بود پایان یافت.

شرکت نفت پاسارگاد در سالن 7 این نمایشگاه طی 4 روز میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان این حوزه بود.

تصاویر
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت
 • نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت پایان یافت